แนะนำวิธีเล่นเกมส์แต่งตัว

เกมส์แต่งตัว

เกมส์แต่งตัว


เกมส์แต่งตัว เป็นเกมส์ที่เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมเล่นกันมาก โดยเฉพาะ เด็กวัยอนุบาลที่กำลังเรียนรู้ การเล่นคอมพิใเตอร์ หรือ เล่นโทรศัพท์ แท็บเล็ต ไอโพน โดยเกมส์แนวนี้ จะทำให้เด็กๆ เกิดจินตนาการในการเรียนรู้ รู้จักการจัดการกับสีสรรต่างๆ การเลือกสีสรรเพื่อ นำมาจัดเป็นชุดใส่กับตุกตา ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น